INICI

Llar d’Infants Blau neix de la necessitat de conciliar la vida familiar i laboral dels pares amb l’aprenentatge i la estimulació dels més petits.

La nostra motivació durant aquest ja 30 anys de feina i dedicació ha sigut preparar els nostres nens pels reptes que sel’s aniràn presentant al llarg de la seva vida. Seguretat en un mateix, l’ansia de superació, la perseverància i el respecte als demés. són els ingredients bàsics que considerem que ha de tenir una persona, i en ells ens fixem a l’hora de construír el nostre model educatiu, que tan bons resultats ha donat.

Llar Blau és un grup de pares que creuen en el nostre projecte, confiant-nos els seus fills perquè començem a formar-los com a persones.

Llar Blau és un grup de familiars que recolcen la decissió d’aquests pares i que, amb el seu esforç, fan possible que els nens puguin venir i formar part d’aquesta gran familia.

Llar Blau és un grup de professionals amb vocació, que dediquen tots els seus coneixements i experiència en poder fer aquest projecte realitat.

Finalment, Llar Blau és un grup de persones que han rebut tot el carinyo y tota la preparació necessaria per formar part constructiva d’aquesta societat.

______________________________________________________________

Llar d’Infants Blau nació de la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral de los padres con el aprendizaje y la estimulación de los más pequeños.

Nuestra motivación durante estos más de 30 años de trabajo y dedicación ha sido preparar a nuestros niños para los retos que se les van a ir presentando durante sus vidas. Seguridad en uno mismo, el ansia de superación, la perseverancia y el respeto a los demás, son los ingredientes básicos que consideramos debe tener toda persona, y en ellos nos fijamos para construir nuestro modelo educativo, que tan buenos resultados está dando.

Llar Blau es un grupo de padres que creen en nuestro proyecto, confiándonos a sus hijos para que empecemos a formarles como personas.

Llar Blau es un grupo de familiares que apoyan la decisión de estos padres y que, con su esfurezo, hacen posible que los niños puedan venir y formar parte de esta gran familia.

Llar Blau es un grupo de profesionales con vocación, que dedican todos sus conocimientos y experiencia a hacer de este proyecto una realidad.

Finalmente, Llar Blau es un grupo de personas que han recibido todo el cariño y toda la preparación necesaria para formar parte constructiva de esta sociedad.

 

Los comentarios están cerrados.